Zprávy

Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.

Žl 51, 15