Zprávy

Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu.

Dt 26, 15