Zprávy

Mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

Žl 23, 3