O scholách

 

 

Za scholu považuji ustálenou skupinu neprofesionálních zpěváků a hudebníků, jejichž primárním účelem je hudební zajištění bohoslužeb. Nezáleží na tom, jaký mají repertoár a zda jsou doprovázeni hudebním tělesem, varhanami nebo zpívají a capella.

Veronika Hudečková

 

-> Arcibiskup Jan Graubner o scholách